دانلود (تست نامیدن اسامی و افعال)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

به صفحه دانلود فایل (تست نامیدن اسامی و افعال) خوش آمدید برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید. شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل تست نامیدن اسامی و افعال را دانلود خواهید کرد

تست نامیدن اسامی و افعال 87 صفحه با فرمت doc

از آن جائیكه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت آفازی، آنومی[1] یا نام پریشی است، نیاز به یك آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذكور، فراهم كردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی[2] می‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بیشتر تست‌های به كار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأكید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی، نیاز به ارزیابی كاملتر شناخت فعل احساس می‌شود و تأكید بر طراحی درمانهایی وجود دارد كه بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

فهرست مطالب

فصل اول (معیار سازی تست نامیدن اسامی و افعال)

1-1 بیان مسئله 1

2-1 كاربردهای عمومی1

3-1 تعریف مفاهیم3

فصل دوم (مباحث نظری

1-2 مقدمه6

2-2 مدل پردازش واژگانی11

3-2 مكانیسم‌های پردازش واژگان 13

– سطح بازشناسی13

– پردازش معنایی14

– برونداد واژگان14

4-2 آسیب‌ها15

– سطح بازشناسی15

– درونداد واژگانی18

– پردازش معنایی19

– برونداد واژگانی22

5-2 كاربردهای كلینیكی مدل‌واژگانی24

– جدول ارزیابی تكالیف واژگانی26

فصل سوم (معرفی تست

1-3 مقدمه27

2-3 موارد كاربردی مجموعه29

3-3 ساختار تست31

– انتخاب گزینه31

– طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی35

– شكل دستوری افعال در مجموعه37

4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده42

– بسامد42

– سن فراگیری44

– میزان آشنایی46

شاخصهای دیگر 47

– قابلیت تصور47

– پیچیدگی بینایی49

5-3 زیرگروه لیست‌ها50

6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان مسن بدون آسیب مغزی51

7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یك وسیلة ارزیابی 52

8-3 فرمهای معرفی53

9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران زبان پریش54

10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار زبان پریش55

فصل 4 (اجرای تست

1-4 ساختار تست اسامی و افعال56

– شماره آیتم مواد آزمون56

– هدف57

– پاسخ اولیه57

– مدت زمان ارائه پاسخ57

– یادآوری57

2-4 شرایط تحصیلی و سنی شركت‌كنندگان59

3-4 جداول ارزیابی60

نامیدن اسامی 61

نامیدن افعال 68

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری

1-5 تهیه جدول آماری72

2-5 نتیجه‌گیری72

3-5 جداول نتایج

  • تست نامیدن اسامی74
  • تست نامیدن افعال 78

واژه‌نامه 80

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

مطالب تصادفی